Kirjat

Tästä löydät kaikki Tony Dunderfeltin kirjoittamat kirjat.

Iloiseksi.fi verkkokauppa

Tonyn kirjakauppa on siirtynyt!

Klikkaa itsesi tästä ILOISEKSI.FI -sivuston verkkokauppaan, jossa voit ostaa kaikki saatavissa olevat Tonyn kirjat. Sivustolta löytyy myös artikkeleita, blogikirjoituksia ja paljon muutakin lueskeltavaa.

Tervetuloa!

 • Käytä intuitiotasi
 • Kuuntele
 • Hyvä paha pomo
 • Konttorikemiaa
 • Tunnista temperamentit
 • Minä - onnistujaksi joka olen
 • Elämänkaaripsykologia
 • Ilo
 • Vetovoima ja rakkaus
 • Iisi
 • Parisuhteen kemia
 • Voimavarana Itsetuntemus
 • Irti Tunnekoukuista
 • Henkilökemia
 • Intuitio ja Tunneviestintä
 • Seitsemän Avainta
 • Naisen ja Miehen Maailma
 • Yksilöllinen Ihminen
 • Apokalypsis
Käytä intuitiotasi

Käytä intuitiotasi
Dialogia 2015

Intuitiivinen tietäminen ei ole vain sattumanvaraista tai mystistä. Se on luonnollinen osa meidän jokapäiväistä tiedostamistamme. Löydät uuden aureettisen ulottuvuuden itsestäsi, kun opit hyödyntämään oman valoisan alitajuntasi luovuutta. Kirjassa on paljon harjoituksia sekä suomalaisen ja kansainvälisen intuitiotutkimuksen keskeiset löydökset. Myös intuition suhdetta tunteisiin, luovuuteen ja henkisyyteen selvitetään selkeästi ja asiantuntevasti.

Tämä on loppuunmyydyn kirjan "Intuitio - Sisäinen viisaus" (Kirjapaja 2008) uudistettu ja laajennettu uudelleenjulkaisu.

Kuuntele

KUUNTELE
Kauppakamari 2015

Kuunteleminen ei todellakaan ole helppoa! Kuuntelemiseen tarvitaan myös henkistä läsnäoloa ja empatiakykyä, varsinkin jos on puhujan kanssa eri meiltä. Nykyään jokainen haluaa tulla kuulluksi. Yhteistyö murenee jo alussa, jos jompikumpi osapuolista kokee, ettei hänen näkemyksiään – ja ennen kaikkea tunteitaan – ole otettu kuuleviin korviin.

Kuuntelemisen taito on työyhteisöjen, johtamisen ja kaikkien ihmissuhteiden peruspilari. Tämä kirja on käytännönläheinen, täynnä oivalluksia ja harjoituksia yhteistyön kehittämiseksi ja sopivasti teoriaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen hienouksista.

Hyvä paha pomo

HYVÄ PAHA POMO
Kauppakamari 2014

Pomon paikalla ei ole helppo olla. Vaatimuksia tulee sekä korkeamman johdon puolelta että kollegoilta ja työntekijöiltä. Pomolla pitäisi olla erinomainen asiatuntemus, loistava itsetuntemus ja täydellinen ihmistuntemus. Ei ole helppoa!

Tässä kirjassa käsitellään pomon ihmissuhdetaitoja. Millä tavalla hän johtaa ihmisiä ja miten hän voisi näitä taitojaan kehittää? Teos antaa konkreettisia vinkkejä, kuinka hankala tai suorastaan narsistinen tyyppi kohdataan työyhteisössä. Yhteistyö on valttia ja jokaista pitäisi kuunnella ja kunnioittaa työpaikalla. Myös pomoa!

Konttorikemiaa

KONTTORIKEMIAA – seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön.
Kauppakamari 2012

Konttorikemiaa vie vuorovaikutustaidot juhlapuheista käytäntöön ja antaa konkreettiset ohjeet ilmapiirin ja ihmissuhteiden parantamiseen työpaikalla. Taitava vuorovaikutus ei synny sormia napsauttamalla
tai käskytyksen alla, vaan se vaatii onnistuakseen työkaluja ja tietoista harjoittelua. Psykologi Tony Dunderfeltin kirja sisältää avaimet työyhteisön hyviin henkilökemioihin.

Käytännönläheinen kirja nivoo psykologian tutkimustulokset helposti omaksuttavaan muotoon. Yhteistyötaitojaan voi hioa seitsemän avaimen avulla, ja kissa pöydälle -menetelmässä opetellaan
jämäkkyyttä käytännössä. Kirja opastaa myös, miten kohdata erilaisia ihmistyyppejä ja kuinka suhtautua, jos huomaa eroottista kipinöintiä konttorissa.

Runsaiden esimerkkien ja harjoitusten avulla kirja avaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuudet ja auttaa ymmärtämään ihmisten käytöksen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Ottamalla kirjan menetelmät käyttöön voi omin silmin havaita vuorovaikutuksen parannukset ympäristössään. Tuloksena voi olla aidosti parempi ilmapiiri ja tyydyttävämmät työpaikan ihmissuhteet.

TUnnista temperamentit

TUNNISTA TEMPERAMENTIT
PS-Kustannus 2012

Ihmiset hämmästelevät usein muiden käyttäytymistä ja toisinaan omaansakin. Miten tulla toimeen niin touhukkaan häslääjän, pikkutarkan nysvääjän, aikaansaamattoman jahkailijan kuin kaikkitietävän jyrääjänkin kanssa?

Temperamentti kuvaa yksilön tapaa reagoida kehollaan ja käyttäytymisellään esiin tuleviin tilanteisiin. Se ei kuvasta ihmisen koko persoonallisuutta, mutta temperamenttien ymmärtäminen on kiehtova tie itsetuntemukseen ja ihmissuhteiden maailmaan.

Tässä kirjassa esitellään psykologian tutkimuksiin perustuva, käytännönläheinen ja helposti sovellettava menetelmä, joka auttaa oivaltamaan, miten ja miksi ihmiset toimivat eri tavoin. Kirjaan tutustumalla voi syventää itsetuntemustaan ja oppia hyväksymään ihmisluonteiden koko kirjon. Näin toisten erilaisuuden kohtaaminen helpottuu ja haasteellistenkin persoonallisuuksien välinen yhteistyö saadaan toimimaan mahdollisimman jouhevasti.

MINÄ
- ONNISTUJAKSI JOKA OLEN
Kauppakamari 2011

Miten kehittää omia piileviä voimavarojaan? Miten saada lisää energiaa työhön tai löytää rento elämäntyyli? Jokaisessa meissä piilee suuri ja arvaamaton potentiaali. Miksi emme ottaisi sitä käyttöön?

Ihmismieli ei pysy kunnossa itsestään, vaan se vaatii huolenpitoa siinä missä ruumiskin. Minä – onnistujaksi joka olen tarjoaa työkalut mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen koko elämänkaaren ajan. Harjoittelemalla kuuntelemaan itseään paremmin voi oppia päästämään irti ikävistä tunteista ja elämään hetkessä. Onnellisuus ja ilon kokeminen lisääntyy, kun pääsee käsiksi mielensä piilossa oleviin paikkoihin. Mieltään voi harjoittaa vaikka puolen minuutin ajan joka päivä. Kyseessä on uusi, toimiva tapa tutustua
itseensä!

Tony Dunderfeltin kirja on opas itsetuntemuksen kehittämiseen ja arjen olotilojen hallitsemiseen. Syvemmän itsetuntemuksen tuloksena voi olla parempi keskittymiskyky, toimivammat ihmissuhteet ja hyvä sisäinen vire tilanteessa kuin tilanteessa. Kirjan konkreettisten ohjeiden ja harjoitusten avulla kukin voi löytää itsestään sen onnistujan, joka jo on.

elamaELÄMÄNKAARIPSYKOLOGIA
- LAPSEN KASVUSTA YKSILÖN HENKISEEN KEHITYKSEEN
WSOY 2011, UUDISTETTU PAINOS

Ihminen kehittyy koko elämänsä ajan, ei vain lapsuudessa ja nuoruudessa. Mitä eri kehitysvaiheet merkitsevät? Voidaanko puhua kolmen-, neljän- ja viidenkympin kriiseistä? Mitä ihmisen henkinen kehitys oikeastaan on?

Elämänkaaripsykologia tarkastelee ihmisen elämänkaarta yksilöitymisen eli individuaation näkökulmasta. Kirja tarjoaa tuoretta tietoa erityisesti aikuisuuden kehitysvaiheista, elämäkertoja, runoja ja elämänmakuisia kuvauksia ihmisenä olemisesta ja yksilön kehitysmahdollisuuksista. Kirja auttaa ymmärtämään eri-ikäisten ihmisten kokemusmaailmaa ja tiedostamaan omia kehitysvaiheita, mikä vapautta ja antaa lisävoimia tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa.

Tonyn kommentit:

Tästä se alkoi. Ensimmäinen kirjani, jota vieläkin luetaan ja opiskellaan, yli 20 vuotta julkaisemisen jälkeen. Uudistettu painos 2011. Paljon tietoa eri ikävaiheista ja elämänkaaritutkimuksen pioneerien (Jungin, Steinerin ja Eriksonin) teorioiden esittelyä. Kirjoitin sitä silmälläpitäen, että lukija voisi eläytyä eri ikävaiheiden laatuun ja tunnelmaan ja itse huomata oman elämänsä kehitysmahdollisuuksia.

ILO
PS-KUSTANNUS 2010

Jokainen ihminen haluaa elämäänsä enemmän aitoa iloa. Miten voi luoda iloa itselleen ja muille? Kuinka saada voimaa päästä vaikeiden asioiden yli?

Onnelliset olotilat eivät synny pelkästään silloin kun kaikki asiat ovat ulkoisesti hyvin. Joku saattaa elää yltäkylläisyydessä ja olla silti alakuloinen, kun taas toinen nauttii elämän pienistä iloista. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin mahdollisuus ohjata ja muokata omaa elämäänsä.

Teoksessa tarkastellaan niitä psykologisia tekijöitä ja toimintoja, joiden avulla ilo syntyy. Ilon psykologiassa pääpaino on yksilössä ja yksilön taidoissa siirtää huomionsa tavoitteeseensa –elämänilon saavuttamiseen. Kirja on jatkoa Iisi elämänasenne arkitaidoksi -teokselle, joka antaa eväitä sisäisen rauhallisuuden saavuttamiseen.

VETOVOIMA JA RAKKAUS
DIALOGIA 2010

 

 • Mitä naisen ja miehen välillä nykyään tapahtuu?
 • Miksi vetovoima syttyy ja miksi se haalistuu?
 • Miten vetovoimaa voidaan ylläpitää ja kasvattaa?
 • Miksi rakkaus ei riitä?

Katseet tai vartalot kohtaavat. Ihmeellinen, sähköinen värähtely kulkee kehon läpi. Missä ja milloin tahansa voimme kohdata toisen ihmisen, joka vetää puoleensa magneetin tavoin. Tunnemme vastustamatonta eroottista, rakkaudellista tai seksuaalista vetovoimaa ja hullua intohimoa.

Vetovoima on seksuaalinen jännitekenttä naisen ja miehen välillä. Vetovoima ja intohimo syttyvät, kun kaksi riittävän erilaista poolia kohtaavat. Mutta onko se rakkautta? Vetovoiman merkitys parisuhteessa on äärimmäisen tärkeä. Vetovoima kuitenkin muuttuu ja haalistuu helposti ajan myötä, ellei sitä hoideta tietoisesti. Intohimosta tulee ystävyyttä, ja hyvätkin suhteet päätyvät helposti eroon.

Psykologi Tony Dunderfelt tarttuu rohkeasti aikamme
parisuhteiden ytimeen. Hän auttaa ymmärtämään ja ylläpitä-
mään mystistä vetovoimaa ja ammentamaan siitä uskomatonta rakkaudellista energiaa elämään. Tämä kirja on tarkoitettu jokaiselle naiselle ja miehelle, joka haluaa ymmärtää toista sukupuolta ja nauttia elämästä. Ja saada vetovoimasta virtaa ja voimaa sekä parisuhteeseen
että omaan elämään!

IISI
PS-KUSTANNUS 2009

Olet varmasti kuullut sanonnan ota iisisti. Tiedät myös, mikä merkitys rentoutumisella, kuntoilulla tai vaikkapa terveellisellä ruoalla on elämänlaadulle. Mutta mikä merkitys on elämänasenteella? Miksi olo ei usein tunnu iisiltä, vaikka monet asiat elämässä ovat ihan kunnossa?

Tässä kirjassa iisisti ottamisella ei tarkoiteta löhöilyä ja passiivisuutta, vaan rauhallista ja tyytyväistä elämänasennetta, joka antaa energiaa niin työhön kuin vapaa-aikaan. Suurin este tällaiselle asenteelle ovat kielteiset tunteet, jotka jarruttavat rakentavaa toimintaamme. Kirjassa selvitetään, miten stressaavat olotilat syntyvät ja miten voit tuloksellisesti kohdata esimerkiksi vaikeita tilanteita, pelkoja ja ristiriitoja.

Kirja auttaa sinua ymmärtämään psyykesi toimintaa ja lisää itsetuntemustasi. Se sisältää myös käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla voit päivittäin vaikuttaa hyvinvointiisi ja saada parhaimmat puolesi esiin.

.

PARISUHTEEN KEMIA
DIALOGIA 2009

Tasa-arvo on loistava perusta parisuhteelle, kun se perustuu kahden sukupuolen erilaisuuden huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Nykyajan parisuhteissa mies kärsii kuitenkin usein PmS-syndroomasta (Passiivisen miehen syndrooma) ja nainen Paniikinomaisen itsenäisyyden saavuttamisen sydroomasta (P.I.S.S).

Tony Dunderfelt kehottaa miestä etsimään itsestään uudenlaista miehisyyttä, sisäistä voimaa, joka ei perustu ulkonäköön tai ulkoiseen menestykseen. Tämä Tosi Mies osaa avata naisensa seksuaalisesti ja antaa tälle myös vastusta. Voimakas, itsenäinen nainen saa luvan avautua ja löytää itsestään paitsi feministin myös feminiinisen naiseuden.

Tämä rohkea ja herättävä kirja on tarkoitettu jokaiselle Naiselle ja Miehelle, joka haluaa kokea ja ajatella itse. Se auttaa löytämään parisuhteen ytimen, joka elää ja kukoistaa kahden erilaisen voiman, maskuliinisen ja feminiinisen olemuksen välisessä jännittävässä vuorovaikutuksessa. Ja saa suuren rakkauden ja intohimon säilymään ja kasvamaan!

.

Voimavarana ItsetuntemusVOIMAVARANA ITSETUNTEMUS
- OLET MITÄ HALUAT
KIRJAPAJA 2006

Arjen kiireen ja huolten melskeessä oma todellinen tahtomme menettää usein voimansa ja sisäinen höpöttäjämme ottaa vallan. Se taivuttelee meidät kohtaamaan maailman kuin aina ennenkin, oppimiemme tuttujen toimintamallien mukaan. Samalla sisäinen höpöttäjä saattaa huomaamattamme estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme.

Voimavarana itsetuntemus kannustaa ottamaan itsetuntemuksen hyötykäyttöön. Hyvä itsetuntemus vaimentaa sisäisen höpöttäjän ja tuo arkeen tyytyväisyyttä ja valinnanvapautta. Se saa huomaamaan, miltä tuntuu olla elossa juuri nyt. Samalla tunnesolmut aukeavat ja tekevät tilaa mielekkäämmille toimintatavoille.

Itsetuntemus ei ole mystiikkaa vaan käytännön taito, jota on helppo harjoitella. Yksinkertaisen ja kannustavan keinon tarjoavat 30 sekunnin psykojumppaharjoitukset. Puoli minuuttia on aika, jonka jokainen voi itselleen sallia – huomatakseen, että elämä on täynnä mahdollisuuksia. Itsetuntemuksen keinoin elämästä voi tehdä paremman!

PAINOS LOPPU.

Tonyn kommentit:

Kaikki tietävät, että menneisyys muokkaa persoonallisuuttamme, mutta harvemmin tarkasti tiedostetaan, miten se tapahtuu. Tässä kirjassa selvitän juurta jaksaen, miten menneisyyden ns. skriptit toimivat ja miten niitä voi jopa uudelleenohjelmoida ihmisen ydinminästä käsin. Mukana myös tehokkaat 30 sekunnin harjoitukset ja uusia oivalluksia tahdosta ja tarpeistamme.

tunnekIRTI TUNNEKOUKUISTA
- KOHTI VAPAAMPAA ELÄMÄÄ
DIALOGIA 2006, 3.PAINOS

Miten päästää irti mielessä pyörivistä ajatuksista, jotka eivät yrittämisestä huolimatta tahdo irrota? Tai tunteista, jotka häiritsevät jokapäiväistä toimintaa niin, ettei pysty nauttimaan elämästä? Olet tunnekoukussa, eivätkä solmut aukea tavallisella tahtomisella ja järkeilyllä. Et ole yksin. Näyttää siltä, että elämme keskellä varsinaista tunnekoukkujen epidemiaa. Olemme orjia, tunteidemme ja ajatustemme vankeja.

Kirja tarjoaa toimivia menetelmiä sisäisyyden hoitamista varten. On mahdollista vapautua tunnekoukkujen orjuudesta ja kehittää käytännön taitoja itsetuntemuksen syventämiseen. Tunteita ei vain pureta ja ilmaista, vaan niiden annetaan läsnäolevan huomion myötä liikkua, muuntua – ja vapautua. Tunnekoukkuja irrottamalla vältät väsymisen ja edistät terveyttäsi.

PAINOS LOPPU.

Tonyn kommentit:

Liian usein olemme orjia, tunteidemme ja ajatustemme vankeja. Toistamme ajatuskulkuja ja tunnekuvioita, jotka vievät energiaa mutta eivät johda mihinkään rakentavaan toimintaan. Kirjassa on paljon käytännön harjoituksia, joiden avulla oppii erottamaan tunteet ja emootiot toisistaan, ymmärtämään mm. pelon, vihan ja masennuksen viestejä sekä huomaamaan läsnäolon parantavan merkityksen.

henkilökemiaHENKILÖKEMIA
- YHTEISTYÖ ERILAISTEN IHMISTEN KANSSA
DIALOGIA 2004, 8. PAINOS

Miksi tulen toimeen yhden ihmisen kanssa mutta en toisen? Voiko ihmisten väliseen henkilökemiaan vaikuttaa? Miten toimia hankalissa ja superhankalissa ihmissuhteissa?

"On se niin mukavaa, että olemme erilaisia."
"Antaa kaikkien kukkien kukkia."

Näin me vakuutamme, mutta silti erilaisuudestamme johtuvat henkilökemialliset sotkut ovat yleisiä, ovatpa sitten kyseessä työpaikan ihmissuhteet, yhdistystoiminta, taloyhtiöt, kunnallispolitiikka tai parisuhde.

Henkilökemia paneutuu yhteistyön saloihin. Löydät keinot toimia erityyppisten ihmisten kanssa, saat käytännöllisiä vinkkejä vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja uusia ajatuksia naisen ja miehen välisten "kemioiden" ymmärtämiseksi.

PAINOS LOPPU, saatavilla kirjastoista.

Tonyn kommentit:

Varsinainen klassikko, painos yhteensä jo yli 20 000. Sovellan värejä – sininen, punainen, keltainen, vihreä – kuvaamaan temperamenttien toimintaa niin yksilön sisällä kuin ihmisten välisissä "henkilökemioissa". Paljon kuvaavia esimerkkejä ja käytännön ehdotuksia yhteistyön parantamiseksi sekä kattava katsaus erilaisiin psykologian tyyppiteorioihin. Myös vinkkejä parisuhteen kuvioiden ymmärtämiseksi.

tunneviestiINTUITIO JA TUNNEVIESTINTÄ
- IHMISTEN VÄLINEN NÄKYMÄTÖN YHTEYS
DIALOGIA 2001, 2.PAINOS

Alkavatko juhlapuheet vuorovaikutuksen tärkeydestä tuntua vanhan kertaukselta? Kuuluuko mitään uutta ihmissuhderintamalta? Intuitio ja tunneviestintä tarjoaa täysin uuden kuvan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tässä kirjassa sukelletaan sanattoman viestinnän salaperäiseen maailmaan ja paljastetaan, miten intuition valomaailma, tunneviestinnän värit ja voimien viestinnän energiat vaikuttavat sosiaalisessa kentässä.

Kirjassa kuvataan runsain esimerkein, mitkä voimat lähtevät liikkeelle, kun ihmiset kohtaavat ryhmissä ja tiimeissä, asiakastilanteissa, yhdistystoiminnassa, politiikassa ja parisuhteessa. Kirjan luettuasi katsot ihmisten välistä vuorovaikutusta täysin uusin silmin ja löydät keinoja selvitä tiukissakin paikoissa rakentavalla tavalla.

PAINOS LOPPU.

Tonyn kommentit:

Tämä on yksi parhaimmista kirjoistani, ainakin innovatiivisin. Tutkin sanatonta viestintää laajasti ja kartoitan hyvin herkkiä kokemuksia ihmisten välillä. Minun tietääkseni et saa mistään muualta näin tarkkaa tietoa ilmiöistä, joista puhutaan sellaisilla nimillä kuin "olla samalla aaltopituudella" ja "synkata" tai "fiilikset ihmisten välillä".

7SEITSEMÄN AVAINTA
- ILOA IHMISSUHTEISTA
DIALOGIA 2003, 3.PAINOS

Seitsemän avainta hyviin henkilökemioihin on läpeensä käytännöllinen kirja. Kirjan lukemiseen ja soveltamiseen ei vaadita psykologian erikoistuntemusta. Riittää kun kuulut niihin, jotka haluavat, että ihmissuhteet ovat antoisia ja rakentavia, ilman haittaavia ja aikaa vieviä koukeroita.

Henkilökemiat ovat jokaisen ihmisen elämän perusasioita. Nyt voit harjoitella niitä vaivattomasti ja nopeasti. Jokin seitsemästä tiirikasta sopii mihin tahansa ihmisten väliseen lukkoon.

PAINOS LOPPU, saatavilla kirjastoista.

Tonyn kommentit:

Rupesin keräämään parhaita psykologisia vuorovaikutusnäkemyksiä yksiin kansiin. Tuloksena oli seitsemän avainta, joilla voi avata ihmisten välisiä lukkoja ja solmuja: konkreettinen läsnäolo, toisen kokemuksen kuunteleminen, oman näkemyksen reilu sanominen, rakentavat lauseet ja ilmaisut, yhteiset tavoitteet, sisäinen rauha ja luottamus sekä anteeksianto ja irtipäästäminen.

naisenNAISEN JA MIEHEN MAAILMA
-MITEN OPIN YMMÄRTÄMÄÄN TOISTA SUKUPUOLTA
DIALOGIA 2000, 9. PAINOS

On hämmästyttävää, miten vähän tietoa ja käytännön taitoja meillä on sukupuolten välisestä yhteistyöstä. Tahdomme olla yhdessä, tunnemme vetoa toista sukupuolta kohtaan, ja sydämemme syvin toive on, että voisimme toimia onnellisesti yhdessä, toisiamme rikastuttaen. Mutta hyvä tahto ja sydämelliset toiveet eivät aina riitä. Tasa-arvoa kannattavat, fiksut ja kaikin puolin mukavat ihmiset törmäävät yhtä kaikki ihmissuhteissaan ja varsinkin parisuhteessaan tyypillisiin naisten ja miesten välisiin kompastuskiviin.

Tässä kirjassa annetaan selkeällä ja käytännönläheisellä tavalla tietoa naisten ja miesten psykologisista eroista ja samankaltaisuuksista.

PAINOS LOPPU, saatavilla kirjastoista.

Tonyn kommentit:

Meissä kaikissa on sekä maskuliinisia että feminiinisiä puolia. Mutta mitä tällä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Voiko toista sukupuolta todella ymmärtää? Mitä tehdä, kun alamme kulkea eri suuntaan, kasvaa erilleen?

Tämän kirjan keskeiset sisällöt ovat nyt löydettävissä uudesta "Vetovoima ja rakkaus"-kirjasta.

oppikirjaTONY DUNDERFELT - JUHANI LAAKSO - PEKKA NIEMI - RITVA PELTOLA - JAN VIDJESKOG

YKSILÖLLINEN IHMINEN
PSYKOLOGIA 5. KURSSI

WSOY 1-6 PAINOS 2006

Yksilöllinen ihminen on laaja katsaus uusimpaan tietoon ihmisen persoonallisuudesta. Kirjan tarkoituksena on luoda kokonaiskuva persoonallisuudesta ja läpi elämän jatkuvasta yksilöitymisestä, individuaatiosta.

Alan merkittävien teorioiden ohella käydään läpi harjoituksia, joiden avulla lukija voi kehittää omaa itsetuntemustaan. Mielenterveyttä käsittelevissä luvuissa keskeisenä aiheena on psyykkisen itsesäätelyn merkitys inhimillisen kasvun mahdollistajana.

Kirja on suosittu lukion oppikirja.

Tonyn kommentit:

Olin mukana kirjoittamassa tätä lukion oppikirjaa. Oma osuuteni näkyy nimenomaan viidennessä kurssissa: laaja katsaus psykologian teorioihin ja persoonallisuuden eri ulottuvuuksiin sekä laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Saatavilla on myös opettajan opas.

apoTONY DUNDERFELT - MARTTI MÄKISALO

APOKALYPSIS
- MAAILMANLOPUN PELOT JA UUDEN MAAILMAN UNELMAT
DIALOGIA 1999

Apokalypsis tarkoittaa verhojen avaamista, ilmestystä, uuden alkua. Miksi ihmiset pelkäävät maailmanloppua? Mistä apokalyptiset ajatukset juontavat juurensa? Onko meidän ajassamme jotain uutta syntymässä?

"Apokalypsis" murtaa vanhoja käsityksiä maailmanlopusta, paljastaa tulisieluisten julistajien yksipuolisuuden ja rohkaisee ajattelemaan tulevaisuutta itsenäisesti. Poimintoja kirjan aiheista: Mikä on Ilmestyskirjan viesti nykyajalle? Ovatko Nostradamuksen ja muiden selvänäkijöiden ennustukset pitäneet paikkansa? Miten apokalyptinen arkkityyppi kuvataan eri maailmanuskonnoissa? Miten maailmanlopun pelot voi voittaa? Mikä on transmoderni apokalypsi?

PAINOS LOPPU, saatavilla kirjastoista.

Tonyn kommentit:

Vuosituhannen vaihteessa kirjoitin yhdessä teologi Martti Mäkisalon kanssa laajan katsauksen eri aikakausien ja kulttuurien näkemyksistä elämän kiertokulusta, maailmanlopusta ja uuden elämän alusta. Paljon kiinnostavaa asiaa antropologiasta ja uskonnosta sekä henkisen ajattelun historiasta.